Повереништво за избеглице Градске општине Звездара, односно Комисија за доделу помоћи Градске општине Звездара, поступајући по упутству Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије, упућује Јавни позив избеглицама у статусу и интерно расељеним лицима, која имају боравиште на територији општине Звездара да се што пре, најкасније до 14.12.2017. године, јаве овом Повереништву ради конкурса за доделу новчане помоћи најугроженијима.

Заинтересовани корисници могу преузети захтев и изјаву на пријавници општине Звездара, а попуњен образац  уз прикупљену документацију могу да предају на шалтеру 5 или 6, сваког радног дана од 07:30 – 15:30 часова.

Захтеви са непотпуном документацијом неће бити разматрани.

Све додатне информације могу се добити на број телефона 011/ 3405-775 сваког радног дана од 07:30 -15:30 сати.

За стара, немоћна и лица са инвалидитетом која нису у могућности да дођу лично захтеве могу попунити и предати сродници или лица која она буду одредила.

Документа:

Јавни позив

Захтев за помоћ

Изјава