На основу Локалног планског документа у области запошљавања Градске општине Звездара за 2024.годину који је усвојен на седници Скупштине Градске општине Звездара дана 22.01.2024. године и закљученог Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији мера активне политике запошљавања за 2024.годину између Националне службе за запошљавање и Градске општине Звездара, број: 0103-101-2/2024 од 02.07.2024. године, Национална служба за запошљавање и Градска општина Звездара расписују Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2024. години.

 

Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих  одобрава се послодавцима који припадају приватном сектору, у једнократном износу, ради запошљавања незапослених који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање. Категорије теже запошљивих на којe се ова субвенција односи су:особе са инвалидитетом.

 

Све потребне информације заинтересовани могу наћи на:

https://www.nsz.gov.rs/sadrzaj/javni-konkursi–beograd–zvezdara/18635