Градска општина Звездара у среду 29.5.2019. расписује Јавни позив за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглица са територије ГО Звездара.

Избеглице и бивше избеглице које имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији ГО Звездара и који испуњавају наведене услове који се налазе у Јавном позиву, могу аплицирати на наведеном Конкурсу.

У прилогу се налази пропратна документација.

  1. Јавни позив
  2. Образац за пријаву и Изјава
  3. Изјава о прибављању документације (у случају да је потребан Извод из матичне књиге родјених и да странка сама прибавља).