Председник Градске општине Звездара на основу овлашћења из члана 40. Статута Градске општине Звездара („Службени лист града Београда“ број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13, 40/15 и 132/16) по предлогу Савета Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима о додели седишта за бебе за путничка возила, дефинисано Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2019. годину, расписује: Јавни позив за подношење пријава за доделу седишта за бебе за путничка возила, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на подручју Градске општине Звездара за 2019. годину.

Прилози:

Јавни позив за доделу аутоседишта са бебе за сајт 2019

Пријавни формулар седишта за бебе 2019