Градска општина Звездара и Удружење „Отворено срце“ позивају послодавце да учествују на пројекту запошљавањем корисника на минимум месец дана уз рефундацију трошкова зараде.

 

Корисници пројекта су завршили обуке за занате и дигитални маркетинг, запошљавање на два месеца ће им пружити прилику да примене стечена знања а Вама као послодавцима могућност да добијете кадрове у складу са потребама.

 

Пројектом се рефундира 400 евра у динарској противвредности према курсу пројекта (тренутни курс пројекта 117,3104 што је 46.924,16 динара), за сваки месец ангажовања корисника пројекта, максимално ангажовање је два месеца. Рефундација се врши након подношења доказа о уплати зараде ангажованом кориснику пројекта и свих одговарајућих доприноса.

 

Корисник пројекта може бити ангажован по Уговору на одређено време или Уговору о привременим и повременим пословима. Временски оквир за ангажовање корисника је септембар и октобар.

 

У прилогу позива налази се пријава за учествовање у пројекту. За више информација контактирајте пројектног менаџера Златка Петрина на мејл адресу zlatko.petrin@zvezdara.org.rs.

 

Ово је део активности на пројекту „Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током пандемије КОВИД19“. Средства издвојена за овај пројекат износе 100.000 евра, реализује га Градска општина Звездара у партнерству са удружењем „Отворено срце“ из Београда. Пројекат траје до краја октобра 2022. године и део је  програма „Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији’’- Иницијатива за инклузију 3, који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Програм реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

У прилогу:

Јавни позив

Анализа трошкова послодавца

Пријавни формулар