Градска општине Звездара на основу члана 36. Закона о планском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, Бр. 30/2018) и Упутства о врстама пописа које доноси Скупштина Градске општине Звездара за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе ХI број 07-6-50/2018 од 13.6.2018.г.  објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О ПРОГРАМУ ЗА МЛАДЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА ПЕРИОД 2022-2026

У прилогу:

Јавни позив-Програм за младе

Програм за младе 2021-2026.

Формулар-Програм за младе