Председник Градске општине Звездара објављује Јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама.

Конкурс се расписује за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара за 2018. годину за:

  1. пројектe/програмe који утичу на подизање знања и вештина код деце и младих у вези са заштитом од злоупотребе психоактивних супстанци, заштитом од насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања
  2. пројектe/програмe који доприносе подизању знања и вештина код наставника и родитеља у области заштите деце од злоупотребе психоактивних супстанци, заштите од насиља, злостављања и занемаривања и других облика ризичног понашања
  3. пројекте/програме који доприносе развоју и поштовању расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости.

Укупан износ средстава који се обезбеђује у буџету Градске општине Звезадра за 2018. годину износи 1.500.000,00 динара.

Подносиоци пријава могу бити основне и средње школе које имају седиште на територији Градске општине Звездара.

Рок за подношење пријаве за доделу средстава за реализацију пројеката/програма у области унапређења безбедности деце и ученика у основним и средњим школама је        1. март 2018. године.

Правилно попуњен, оверен и потписан Пријавни формулар (који можете преузети са сајта www.zvezdara.org.rs ) доставља се Одељењу за друштвене делатности:

  1. Лично, преко писарнице Општинске управе Звездара
  2. Поштом на адресу:

Градска општина Звездара

Булевар краља Александра 77

11000 Београд

са назнаком „За јавни позив – унапређење безбедности ученика у основним и средњим школама”

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности, канцеларија 306 или телефоном на број 011/3405-917

Прилози:

1. Јавни позив за подношење пријава пројеката/програма у области унапређења безбедности ученика у основним и средњим школама

2. Пријавни формулар