ОПШТИНА
ЗВЕЗДАРА

У служби грађана

Почетна » Јавни позиви за пројекте енергетске ефикасности

Јавни позиви за пројекте енергетске ефикасности

 

Једанаеста листа крајњих корисника – грађана


Девета листа крајњих корисника-грађана


Шеста допуњена листа крајњих корисника – грађана


Пета допуњена листа крајњих корисника – грађана


Девета допуњена листа директних корисника – привредних субјеката


Жалбени механизам – Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији– Пројекат  SURCE”


Осма допуњена листа директних корисника – привредних субјеката


Четврта допуњена листа крајњих корисника – грађана


Седма допуњена листа директних корисника – привредних субјеката


Трећа допуњена листа крајњих корисника – грађана


Шеста допуњена листа директних корисника – привредних субјеката


Другa допуњенa листa крајњих корисника – грађана


Пета допуњена листа директних корисника-привредних субјеката


Прва допуњена листа крајњих корисника – грађана


Прва листа крајњих корисника – грађана


Четврта допуњена листа директних корисника-привредних субјеката


Трећа допуњена листа директних корисника-привредних субјеката


Јавни позив Секретаријата за енергетику за енергетску санацију стамбених и стамбено-пословних зграда


Друга допуњена листа директних корисника-привредних субјеката


Прва допуна листе директних корисника-привредних субјеката


ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара за 2023. годину


Листа директних корисника -привредних субјеката по Јавном позиву за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији Градске општине Звездара


Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији ГО Звездара


ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР


Правилник о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији”


Коначна листа крајњих корисника – грађана по Јавном позиву суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији ГО Звездара за 2022.


Предлог прелиминарне листе крајњих корисника – грађана по Јавном позиву суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Градске општине Звездара за 2022. годину


Одлука о суфинансирању спровођења мера на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији ГО Звездара


Јавни позив  за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама на територији Градске општине Звездара за 2022. годину


Одлука о избору директних корисника у спровођењу мера енергетске санације


Предлог Прелиминарне листе директних корисника – привредних субјеката по Јавном позиву за за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Звездара за 2022. годину


Решење о коначној  листи крајњих корисника –  грађана на конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације


Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља на територији Градске општине Звездара


Предлог Ревидиране прелиминарне листе крајњих корисника – грађана по Јавном конкурсу за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара за 2022. годину


OДЛУКУ О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА


OДЛУКУ О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРA


Одлука о продужењу важења јавног конкурса за учешће грађана у суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара за 2022. годину


Јавни конкурс за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Градске општине Звездара за 2022. годину


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОЈЕКАТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА, донета на седници Већа ГО Звездара XI број 06-32/2022 од 06.07.2022. године


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ПОДНЕТИХ ПРИЈАВА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА – ГРАЂАНА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, донета на седници Већа Го Звездара XI број 06-32/2022, од 06.07.2022. године


КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА – ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТ. ОБЈЕКАТА, донета на седници Већа ГО Звездара XI број 06-32/2022, од 06.07.2022. године


OДЛУКА О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22, донета на седници Скупштине ГО Звездара XI број 011-1-26 од 15.6.2022. године


OДЛУКA О ВЕРИФИКАЦИЈИ ПРАВИЛНИКА О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22, донета на седници Скупштине ГО Звездара XI број 011-1-25 од 15.6.2022. године


Jавни конкурс за суфинансирање пројекта смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022.години на територији Градске општине Звездара


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАЂАНА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА ЗА 2022.ГОДИНУ

____________________________________________________________________________________________________________________


ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКТА СМАЊЕЊА ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА  ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА, 
донет на седници Комисије за реализацију пројеката смањења загађења ваздуха пореклом из индивидуалних извора у 2022. години на територији Градске општине Звездара одржаној 13.6.2022

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ, ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И  СТАМБЕНИХ ЗГРАДА КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ УПРАВЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЈП1/22,  донет на седници Већа Градске општине Звездара дана 19.04.2022. године под бројем XI 06-17/22.


ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ ПО ОСНОВУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА, ЈП1/22, донет на седници Већа Градске општине Звездара дана 19.04.2022. године под бројем XI 06-17/22


ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА ПУТЕМ УГРАДЊЕСОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, донет на седници Већа дана 18.11.2021.


коначна ранг листа привредних субјеката на конкурсу ЈП 3/21.