Четврто јавно надметање за давање у закуп пословног простора одржаће се 28.октобра 2013. године у малој сали Градске општине Звездара (улица Булевар краља Александра 77, на првом спрату), са почетком у 8.30 сати, а према времену истакнутом поред оглашене пословне просторије.

Право учешћа у поступку јавног оглашавања имају сва физичка и правна лица која доставе уредну пријаву до 25. октобра до 15.00 сати.

Пријаве на оглас се достављају на Писарници Јавног предузећа ‘„Пословни простор Звездара“, Булевар краља Александра број 243.

Све додатне информације, као и оне које се односе на време разгледања пословног простора, могу се добити на телефоне Јавног предузећа „Пословни простор Звездара” 3835-478 и 3835-499.

Детаљне услове овог надметања можете погледати на следећем линку
Оглас за јавно надметање за давање у закуп пословног простора