Од петка, 5. јуна 2020. године у Градској општини Звездара почиње пријава за издавање бесплатних картица у оквиру пројекта „Три плус“, које ће породицама са троје и више деце омогућити бројне попусте и погодности при куповини. Пријава ће трајати током целе године.

Картица „Три плус“ је персонализована и именована на мајку и доноси попусте код свих привредних субјеката који су већ део пројекта, али и оних који тек треба да приступе овој акцији. Право на картицу имају све породице, односно родитељи/старатељи са троје и више деце од којих је бар једно дете малолетно.

Пројекту удружења „Покрет за децу ТРИ ПЛУС“ из Чачка приступио је Град Београд почетком године, као 13. локална самоуправа у којој се овај пројекат спроводи. Пријава заинтересованих за добијање ове картице ће бити реализована преко градских општина.

 

Родитељи/старатељи који имају пребивалиште  на територији Градске општине Звездара могу се пријавити попуњавањем обрасца Изјаве који се може преузети на Инфо пулту Градске Општине Звездара или овде.

 

Попуњени образац у 2 примерка  предаје се на шалтерима 3. и 4. Писарнице ГО Звездара сваког радног дана од 8 до 15 часова.

 

Сви примљени обрасци Изјаве биће прослеђени надлежном органу  на даљу обраду у циљу утврђивања испуњености услова за остваривање права на картицу, а у складу са мерама заштите података о личности дефинисаним Законом о заштити податка о личности.

Обавештење о обради података о личности

 

О термину преузимања израђене картице подносиоци ће бити обавештени лично путем телефона.

 

За више информација о пројекту можете посетити сајт „Покрета за децу ТРИ ПЛУС“: https://triplus.org.rs/