У организацији Књижевног клуба „Мала птица“ у библиотеци Мома Димић одржано је књижевно вече на коме се представила Милица Мима Дмитровић из Чачка, читањем својих стихова, кратких прича из књиге ,,Амајлија“ и фрагмента из романа ,,Мер“.

Милица Дмитровић, добитница специјалне награде за лепоту поезије на фестивалу ,,Пошто Београд” у оквиру ,,Моминих дана“ 2015., до сада је објавила шест песничких збирки: (,,Жеља, кише и клацкалице“, ,,На странпутици душе“, ,,Мима III“, ,,Бих ли то снена“, ,,Нова ћутања” и ,,Чуло љубави“), затим књигу кратких прича ,,Амајлија“ и два романа: (,,Тео“ и ,,Мер“).

Заступљена је не само у штампаним публикацијама, већ су њено књижевно стваралаштво пропратили и електронски медији. Мима је добитница и више награда и похвала за своје песме и приче.

Чланица је Књижевне заједнице Југославије, Удружења публициста Чачка и Удружења књижевника Србије.