Обавештавају се кандидати који су предали документацију и испуњавају услове за пописиваче да је објављен списак изабраних кандидата, дана 05.09.2011. године.

Обавештавају се кандидати који су били испод црте на прелиминеарној ранг листи од 24.08.2011. године, а позвани су да у накнадним терминима (31.08.2011. године и 02.09.2011. године) предају документацију ради попуњавања упражњених места, да су неки од њих распоређени на друге месне заједнице и да своје име и презиме потраже на листама других месних заједница.

Кандидати који нису изабрани могу да уложе жалбу Пописној комисији у року од 24 сата од дана објављивања списка изабраних кандидата преко Писарнице Управе градске општине Звездара, Булевар краља Александра бр. 77.

Листу примљених кандидата можете погледати овде.

05.09.2011. године
ПОПИСНА КОМИСИЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА