На основу Правилника о раду Комисије за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг 020-3-5/2022 од 07.02.2022. Комисије за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг на седници одржаној 10.06.2022. утврдила је коначну ранг листу корисника обука за занате и дигитални маркетинг. ( у прилогу).

 

На листи се налази 34 кандидата која су испунила услове конкурса и 27 кандидата који су одустали или не испуњавају услове конкурса.

 

Комисија је овом листом предложила 34 кандидата да буду упућени на обуке за занате или дигитални маркетинг. Како је конкурсом предвиђено 45 корисника за занате или дигитални маркетинг, Комисија ће након објављивања коначне ранг листе расписати нови јавни позив за упражњена места за обуке.

 

На основу Правилника о раду Комисије за избор корисника за обуке за занате и дигитални маркетинг (члан 19.) на основу Коначне листе Комисија доноси одлуку о избору корисника (у даљем тексту: Одлука) која се доставља лицима која су обухваћена Одлуком. Та лица имају право жалбе на Одлуку Градском већу, преко Комисије, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања Одлуке.

 

Комисија је обавезна да о пристиглим приговорима одговори у року од 8 дана (осам) дана од дана истека рока за подношење приговора.

 

За више информација можете добити председника Комисије Златка Петрина на 066/296-506, 011/3405-780 или мејл адресу: zlatko.petrin@zvezdara.org.rs

 

Ово је део активности на пројекту “Запошљавање Рома у Београду на пословима развијеним током пандемије КОВИД19“. Средства издвојена за овај пројекат износе 100.000 евра, реализује га Градска општина Звездара у партнерству са удружењем „Отворено срце“ из Београда. Пројекат траје до краја октобра 2022. године и део је  програма ’’Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији’’- Иницијатива за инклузију 3, који се спроводи у оквиру Немачке развојне сарадње. Програм реализује Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ, у сарадњи са Министарством за људска и мањинска права и друштвени дијалог.

Коначна ранг листа