- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Konkurs za dodelu novčane pomoći deci bez roditeljskog staranja

Upravni odbor Zadužbine „Dr Jelisaveta i Dr Ivan Šegović“ raspisuje Konkurs za dodelu novčane pomoći deci i mladima bez roditeljskog staranja sa prebivalištem na području opštine Zvezdara i poziva škole, institucije i pojedince da dostave svoje predloge/prijave za dodelu novčane pomoći deci i mladima za školsku 2015/2016.

Na Konkurs mogu biti prijavljena sledeća deca/mladi bez roditeljskog staranja:

– Maloletna deca i mlade osobe (koje su do punoletstva bile pod starateljskom zaštitom) lišene roditeljskog staranja;

– Da imaju regulisano prebivalište na teritoriji opštine Zvezdara ili da su u trenutku rođenja njihovi roditelji/majka imali regulisano prebivalište na Zvezdari;

– Da su uzrasta od 3 do 26 godina;

– Da redovno pohađaju nastavu i ostvaruju kontinuiran prelazni uspeh (redovni učenici/ce i studenti/kinje, odnosno do kraja profesionalnog osposobljavanja);

– Da se nalaze na aktivnoj evidenciji GCSR- Odeljenja Zvezdara (Krfska 7a).

Prijave se podnose na pisarnici GO Zvezdara ili poštom na adresu: Gradska opština Zvezdara – Komisiji za dodelu novčane pomoći Zadužbine „Dr Jelisaveta i dr Ivan Šegović“, Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 77.

Rok za podnošenje prijava je 5. februar 2016.

Jednokratne pomoći će biti uručene na svečanosti povodom slave Gradske opštine Zvezdara, Sretenja Gospodnjeg, 15. februara 2016. godine.

Za dodatne informacije:Gradska opština Zvezdara, kancelarija 208, Telefon: 011/3405-990 i 3405-722 svakog radnog dana od 9 do 15 časova.