Одбор за новчану помоћ деци Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  на основу чланова 5, 6, 7 и 8. Статута Задужбине, расписује  Конкурс за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања са пребивалиштем на подручју општине Звездара и позива школе, институције и појединце да доставе своје предлоге/пријаве за доделу новчане помоћи деци и младима у 2020. години.

Пријаве се подносе у Пријемном одељењу Општине Звездара (писарница) или могу бити послате поштом на адресу: Градска општина Звездара – Комисији за доделу новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“ деци и младима без родитељског старања, Београд, Булевар краља Александра 77.

Рок за подношење пријава је 1.октобар 2020.г.

Неблаговремене пријаве неће бити разматране, а непотпуне пријаве ће се сматрати неисправним.

Одлука Заменика управитеља о додели новчане помоћи Задужбине „Др Јелисавета и Др Иван Шеговић“  деци и младима без родитељског старања биће донета у року од 5 дана од дана закључења Kонкурса.

Резултати Конкурса биће објављени  на огласним таблама  Градског центра за социјални рад у Београду-Одељење Звездара и Градске управе општине Звездара.

Текст Конкурса можете видети у прилогу.

KONKURS – 2020 novcana pomoc Zaduzbine Segovic (1)