Одељење за друштвене делатности и Волонтерски сервис Звездаре, у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2015-2020. године, Локалним акционим планим за младе на територији Градске општине Звездара 2017-2020  и Програмом рада Волонтерског сервиса Звездаре у 2019.години, расписују

Конкурс за ученике/це основних и средњих школа за најволонтерску идеју/акцију на Звездари у 2019. години

 Циљ конкурса је развијање идеје волонтирања код деце и младих, побољшање квалитета свакодневног живота на Звездари кроз креирање и реализацију волонтерских активности, као  и развијање свести о значају волонтирања као процеса изградње грађанске свести, хуманости и међугенерацијске и вршњачке солидарности и размене.

Право учешћа на конкурсу имају ученици основних и средњих школа на подручју општине Звездара, одељења и/или неформално организоване групе ученика/ца које самоорганизовано и/или уз менторску помоћ својих наставника осмисле волонтерску акцију на подручју општине Звездара.

Све пријављене акције треба да буду реализоване најкасније до 29. новембра 2019. године. Комисија ће подржати реализацију свих акција које буду оцењене оригиналним, корисним и потребним за унапређење свакодневног живота суграђана свих генерација на Звездари. Садржај волонтерске активности може бити из следећих области:

  1. Екологије
  2. Организовања акције прикупљања старог папира, старе гардеробе, средстава за хигијену, књига…
  3. Организовања хуманитарних акција (помоћ старијим и лицима са инвалидитетом и сл.)
  4. Слободног времена деце и младих (организовање спортских, културних садржаја, израда зидних новина у згради у којој станујете…)
  5. Вршњачке солидарности (помоћ у учењу вршњацима и сл.)
  6. Међугенерацијске солидарности (помоћ старијим, немоћним комшијама у набавци хране и лекова, изношењу смећа, читању новина и сл.)
  7. Друге области по избору учесника Конкурса а које су процењене као значајне за квалитет свакодневног живота грађана.

Корисници волонтерских активности су: Звездарци, ваши вршњаци, комшије, деца без родитељског старања која су збринута у хранитељским породицама или установама социјалне заштите, старија лица, особе са инвалидитетом. „Корисници“ могу бити и неуређене зелене површине, паркови, школска дворишта, запуштене фасаде и хаустори…као и  сви за које мислите да могу и треба да живе  хуманије и све што мислите да може да буде лепше…

Уколико волонтери/ке који буду конкурисали са својом акцијом процене да им је потребна помоћ од стране наставника, родитеља, рођака, комшија – она је дозвољена и пожељна.

Конкурс је отворен до 15.новембра 2019.године. Попуњен пријавни формулар (објављен уз текст Конкурса на сајту Градске општине Звездара (www.zvezdara.org.rs) предаје се на писарници Градске општине Звездара, Одељењу за друштвене делатности,  Конкурс за избор најволонерске акције на Звездари у 2019. години, Булевар краља Александра 77, са обавезним контакт телефонима одговорних особа.

На свечаности поводом Међународног дана волонтера 5.децембра, Комисија ће са представницима свих волонтерских тимова изабрати и наградити три акције за које процени да имају значај за развијање идеје волонтирања, као и мерљиве резултате у подизању квалитета свакодневног живота на Звездари.  Градска општина Звездара ће обезбедити награде за одељења или неформалне групе волонтера/ки који реализују „најволонтерску акцију“.

Пријавни формулар можете преузети у електронској форми са сајта Градске општине Звездара.  За све додатне информације у вези „Конкурса за најволонтерску идеју/акцију на Звездари у 2019. години“ можете се обратити  Одељењу за друштвене делатности на број телефона 3405 722, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Пријавни формулар