Одељење за друштвене делатности и Волонтерски сервис Звездаре, у складу са Стратешким планом развоја Градске општине Звездара 2021-2024. године, Програмом за младе Градске општине Звездара 2022-2026. и  Програмом рада Волонтерског сервиса Звездаре у 2023. години, расписују КОНКУРС ЗА УЧЕНИКЕ/ЦЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА НАЈВОЛОНТЕРСКУ ИДЕЈУ/АКЦИЈУ НА ЗВЕЗДАРИ У 2023. ГОДИНИ.

 

Циљ конкурса је развијање идеје волонтирања код деце и младих, побољшање квалитета свакодневног живота на Звездари кроз креирање и реализацију волонтерских активности, као  и развијање свести о значају волонтирања као процеса изградње грађанске свести, хуманости и међугенерацијске и вршњачке солидарности и размене.

 

Право учешћа на конкурсу имају ученици основних и средњих школа на подручју општине Звездара, одељења и/или неформално организоване групе ученика/ца које самоорганизовано и/или уз менторску помоћ својих наставника осмисле волонтерску акцију на подручју општине Звездара.

 

Све пријављене акције треба да буду реализоване у текућој години, најкасније до 20. новембра 2023. године a презентације реализованих акција у формату power point лица одговорна за акције треба најкасније до 30. новембра да доставе лично  у канцеларију 706 у згради Општине или путем меила на електронску адресу: volonterski.servis@zvezdara.org.rs. Уколико су школе реализовале волонтерске акције у 2023.години пре расписивања овог Конкурса, могу да узму учешће на тај начин што ће поред пријавног формулара у коме је представљена акција послати и презентацију у power point формату.

 

НАПОМЕНА: Током реализације акција препорука је да се фотографишу, снимају и евидентирају све кључне активности како би се за презентацију обезбедила неопходна документација и грађа. За презентацију акције могу да се користе снимљени видео клипови, израђују плакати, постери и други формати које реализатори процене као информативне, инспиративне и креативне за добро представљање саме акције али и добре волонтерске поруке суграђанима свих генерација и широј јавности.

 

Комисија ће подржати реализацију свих акција које буду оцењене оригиналним, корисним и потребним за унапређење свакодневног живота суграђана свих генерација на Звездари. Садржај волонтерске активности може бити из следећих области:

  1. Екологије
  2. Организовања акције прикупљања старог папира, старе гардеробе, средстава за хигијену, књига…
  3. Организовања хуманитарних акција (помоћ старијим и лицима са инвалидитетом и сл.) креирања слободног времена деце и младих (организовање спортских, културних садржаја, израда зидних новина у згради у којој станујете…)
  4. Вршњачке и међугенерацијске солидарности (помоћ и подршка у учењу вршњацима, дигитално описмењавање бака, дека, комшија и сл.)
  5. Међугенерацијске солидарности (помоћ старијим, немоћним комшијама у набавци хране и лекова, изношењу смећа, читању новина и сл.)
  6. Друге области по избору учесника Конкурса а које су процењене као значајне за квалитет свакодневног живота грађана.

Корисници волонтерских активности су: Звездарци, ваши вршњаци, комшије, деца без родитељског старања која су збринута у хранитељским породицама или установама социјалне заштите, старија лица, особе са инвалидитетом. „Корисници“ могу бити и неуређене зелене површине, паркови, школска дворишта, запуштене фасаде и хаустори…као и  сви за које мислите да могу и треба да живе  хуманије и све што мислите да може да буде лепше…

 

Уколико волонтери/ке који буду конкурисали са својом акцијом процене да им је потребна помоћ од стране наставника, родитеља, рођака, комшија – она је дозвољена и пожељна.

 

Конкурс је отворен од дана објављивања до 20. новембра 2023. године. Попуњен пријавни формулар  који је објављен уз текст Конкурса на сајту Градске општине Звездара (www.zvezdara.org.rs) предаје се на писарници Градске општине Звездара, Одељењу за друштвене делатности,  за „Конкурс за избор најволонерске акције на Звездари у 2023. години“, Булевар краља Александра 77, са обавезним именима, презименима и контакт телефонима одговорних особа.

 

На свечаности поводом Међународног дана волонтера 5. децембра, Комисија ће са представницима свих волонтерских тимова изабрати и наградити акције за које процени да имају значај за развијање идеје волонтирања, као и мерљиве резултате у подизању квалитета свакодневног живота на Звездари.  Градска општина Звездара ће обезбедити награде за одељења или неформалне групе волонтера/ки, основношколског или средњошколског узраста, који реализују „најволонтерску акцију“.

 

Пријавни формулар можете преузети у електронској форми са сајта Градске општине Звездара.  За све додатне информације у вези „Конкурса за најволонтерску идеју/акцију на Звездари у 2022. години“ можете се обратити  Одељењу за друштвене делатности на број телефона 3405 722, сваког радног дана од 11 до 14 часова.

 

Пријавни формулар