- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Јавна управа

Републичке институције

Председник Републике Србије – www.predsednik.rs [1]
Народна скупштина Републике Србије – www.parlament.gov.rs [2]
Влада Републике Србије – www.vlada.rs [3]
Војска Србије – www.vs.rs [4]
Народна банка Србије – www.nbs.rs [5]
Портал е-Управе Републике Србије – www.euprava.rs [6]

МИНИСТАРСТВА:
Министарство унутрашњих послова – www.mup.gov.rs [7]
Министарство финансија – www.mfin.gov.rs [8]
Министарство спољних послова – www.mfa.gov.rs [9]
Министарство одбране – www.mod.gov.rs [10]
Министарство привреде – www.privreda.gov.rs [11]
Министарство регионалног развоја и локалне самоуправе – www.mrrls.gov.rs [12]
Министарство саобраћаја – www.ms.gov.rs [13]
Министарство грађевинарства и урбанизма – www.mgu.gov.rs [14]
Министарство правде и државне управе – www.mpravde.gov.rs [15]
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – www.minpolj.gov.rs [16]
Министарство просвете, науке и технолошког развоја – www.mpn.gov.rs [17]
Министарство здравља – www.zdravlje.gov.rs [18]
Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине – www.merz.gov.rs [19]
Министарство културе и информисања – www.kultura.gov.rs [20]
Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања – www.ekoplan.gov.rs [21]
Министарство рада, запошљавања и социјалне политике – www.minrzs.gov.rs [22]
Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација – www.mtt.gov.rs [23]

Градске институције

Град Београдwww.beograd.rs [24]

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ:
Вождовац – www.vozdovac.org.rs [25]
Врачар – www.vracar.org.rs [26]
Чукарица – www.cukarica.org.rs [27]
Нови Београд – www.novibeograd.org.rs [28]
Палилула – www.palilula.org.rs [29]
Стари град – www.starigrad.org.rs [30]
Звездара – www.zvezdara.org.rs [31]
Савски венац – www.savskivenac.org.rs [32]
Раковица – www.rakovica.rs [33]
Земун – www.zemun.rs [34]
Лазаревац – www.lazarevac.rs [35]
Младеновац – www.mladenovac.org.rs [36]
Обреновац – www.obrenovac.org.rs [37]
Барајево – www.barajevo.org.rs [38]
Сопот – www.sopot.org.rs [39]
Гроцка – www.grocka.org.rs [40]
Сурчин – www.surcin.rs [41]

ГРАДСКА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ:
ГСП “Београд” – www.gsp.rs [42]
ЈКП “Београд пут” – www.beogradput.com [43]
ЈКП “Београдске електране” – www.beoelektrane.rs [44]
ЈКП “Београдски водовод и канализација” – www.bvk.co.rs [45]
ЈКП “Градске пијаце” – www.bgpijace.co.rs [46]
ЈКП “Зеленило Београд” – www.zelenilo.co.rs [47]
ЈКП “Инфостан” – www.infostan.co.rs [48]
ЈКП “Паркинг сервис” – www.parking-servis.rs [49]
ЈКП “Градска чистоћа” – www.gradskacistoca.co.rs [50]
ЈКП “Погребне услуге” – www.beogradskagroblja.rs [51]
ЈКП “Јавно осветљење” – www.bg-osvetljenje.rs [52]
ЈП “Градско стамбено” – www.stambeno.com [53]
ЈП “Београдска тврђава” – www.beogradskatvrdjava.co.rs [54]
ЈП “Ада Циганлија” – www.ada-ciganlija.com [55]
Дирекција за јавни превоз – www.bgprevoz.rs [56]
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП – www.beoland.com [57]
Урбанистички завод Београда ЈП – www.urbel.com [58]
Завод за информатику и статистику – www.zis.bg.gov.rs [59]
Градски центар за социјални рад – www.gcsrbg.org [60]
Управа јавних прихода Града Београда – www.finansijebgd.org [61]
Службени лист града Београда – www.sllistbeograd.rs [62]
Градски завод за плућне болести и туберкулозу – www.bolestipluca.org.rs [63]
ОСТАЛА ПРЕДУЗЕЋА:
ЈП ЕПС “Електродистрибуција Београд” – www.edb.rs [64]
“Димничар” – www.dimnicar.rs [65]
ЈП “Србијагас” – www.srbijagas.com [66]