- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Контакт

Градска општина Звездара
Булевар краља Александра 77, 11120 Београд, Србија
ПАК 145003

GPS координате:
E 20028’51,934″
N 44048’12,981″

Централа:
2422-122, 3405-100, 3405-600
Факс: 3405-710
Web: www.zvezdara.org.rs [1]
ГИС ГО Звездара: www.gis.zvezdara.rs [2]

ГРАЂАНИ
Сервисни центар: 7850-350 (07.30-15.30 радним данима)
SMS: 066-6400-999 (00-24)
E-mail: servisni.centar@m.zvezdara.org.rs [3] (00-24)

МЕДИЈИ
Одсек за односе са медијима: 3405-636, 3820-268
Е-mail: info@zvezdara.org.rs [4]


ОСТАЛИ КОНТАКТИ

Радно време са странкама:

ОПШТИНСКИ ОРГАНИ
– радним даном 07.30-15.30

ШАЛТЕР САЛА
– радним даном 07.30-15.30

МАТИЧНА СЛУЖБА у шалтер сали
– радним даном 08:00 -15:00
– суботом од 9 до 14 (пријава смрти)

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
– од понедељка до петка 07.30-15.30

СЕРВИСНИ ЦЕНТАР
– радним даном 07.30-15.30