- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Републичке надлежности

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ПРЕДСЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, www.predsednik.rs [1]

НАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Краља Милана 14, тел. 3611-476, www.parlament.gov.rs [2]

ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Немањина 11, тел. 3617-719, www.vlada.gov.rs [3]
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА, www.mup.gov.rs [4]
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА ЗА ГРАД БЕОГРАД
Бул. деспота Стефана 107, тел. 3292-622
Дежурна служба Полиције, тел. 192
Ватрогасци и спасиоци, тел. 193
– Управа за ванредне ситуације, Мије Ковачевића 2-4, тел. 2812-011
– Управа Саобраћајне полиције, Љермонтовљева 12a, тел. 2810-020
– Управа за странце, Савска 35, тел. 3618-956
– Управа за управне послове, Љермонтовљева 12a, тел. 3470-200
– Полицијска станица Звездара, Милана Ракића 50а, тел. 241-3822
– Полицијска испостава Миријево, Самјуела Бекета бб, тел. 3422-404

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ, www.mod.gov.rs [5]
Војни одељак Звездара, Устаничка 189, тел. 3475-249

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, www.mfin.gov.rs [6]
ПОРЕСКА УПРАВА, Саве Машковића 3-5, тел. 3950-528, www.poreskauprava.gov.rs [7]
– Филијала Звездара, Бул. краља Александра 77, тел. 3405-648

МИНИСТАРСТВО СПОЉНЕ И УНУТРАШЊЕ ТРГОВИНЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА, www.mtt.gov.rs [8]
– Тржишна инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 2699-610

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, www.minpolj.gov.rs [9]
– Ветеринарска инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 3117-272
– Фитосанитарна инспекција, Омладинских бригада , тел. 3117-729

МИНИСТАРСТВО РАДА, ЗАПОШЉАВАЊА И СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ, www.minrzs.gov.rs [10]
Инспекторат за рад, Одсек у Београду, 27. марта 43-45.

МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ, РАЗВОЈА И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, www.merz.gov.rs [11]
Инспекција за заштиту животне средине, Др Ивана Рибара 91, тел. 2157-997

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА И УРБАНИЗМА, www.mgu.gov.rs [12]
– Грађевинска инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 2287-551
– Урбанистичка инспекција, Краља Милутина 10а, тел. 3640-697

МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА, www.zdravlje.gov.rs [13]
– Здравствена инспекција, 27. марта 43–45, тел. 3334-003
– Санитарна инспекција, Омладинских бригада 1, тел. 3130-886

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ И ДРЖАВНЕ УПРАВЕ, www.mpravde.gov.rs [14]
Први основни суд у Београду, Савска 17а, тел. 360-1400, www.prvi.os.sud.rs [15]
Прекршајни суд у Београду, Тимочка 14, тел. 2836-168, www.bg.pk.sud.rs [16]
Прво основно јавно тужилаштво у Београду, Савска 17а

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, www.nsz.gov.rs [17]
– Oдсек Звездара, Војводе Шупљикца 31а, тел. 2447-047

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ, www.rfzo.rs [18]
– Испостава Звездара, Радослава Грујића 25, тел. 2435-039

РЕПУБЛИЧКИ ГЕОДЕТСКИ ЗАВОД, www.rgz.gov.rs [19]
Служба за Катастар непокретности Београд, 27. марта 43-45, тел. 2751-137


Јавна предузећа

ЕПС – “ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА – БЕОГРАД”
Проте Матеје 10-16, Инфо-центар (00-24): 395-7777, www.edb.rs [20]
– Пријава крађе електричне енергије: 0800-360-300
– Диспечерска служба, тел. 2456-453, 2453-840
– Шалтерска служба, Масарикова 1-3, тел. 2657-465
– Техничке услуге, Војводе Драгомира 22, тел. 3405-205, 3405-206

ЈП ПТТ САОБРАЋАЈА “СРБИЈА”, www.posta.rs [21]
Информативни сервис: 0700-100-300

ЈП “ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ”, www.zeleznicesrbije.com [22]
“Беовоз”, тел. 3370-031

ЈП “ПУТЕВИ СРБИЈЕ”
Бул. краља Александра 282, тел. 3040-700, www.putevi-srbije.rs [23]

ЈП “СРБИЈАГАС”
Аутопут 11, Нови Београд, www.srbijagas.rs [24]
– Диспечерски центар Београд (00-24): 2604-130
– Инфо-центар за грађанe: 7129-237

ЈП “СРБИЈАШУМЕ”
Бул. Михајла Пупина 113, тел. 311-5061, www.srbijasume.rs [25]

ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
Бул. уметности 2a, тел. 311-9400, www.srbijavode.rs [26]