- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Звездарски адресар

Звездарски адресар је преглед органа јавне управе, јавних предузећа и установа које су битне за свакодневни живот грађана Звездаре. Сви они заједно чине систем јавне управе, који је подељен републичким, градским и општинским надлежностима.

Због испреплетаности надлежности градских и општинских органа са надлежностима републичких органа, као и због чињенице да неки од републичких органа имају своја седишта у зградама градске и општинских управа, код грађана Београда постоји недоумица ко је коме надређен и ко је за шта надлежан. Звездарски адресар је покушај да се те недоумице разреше, барем у делу органа јавне управе са којима се грађани најчешће сусрећу.

Јавна управа у Србији је организована на нивоу Републике, аутономних покрајина, градова и општина и састоји се од државне и недржавне управе.

Државну управу чине државни органи управе (министарства, управе, инспекторати, дирекције, службе…) и посебне државне управне организације (заводи, секретаријати, дирекције, агенције, центри…).

Недржавну управу чине органи управе територијалне аутономије (аутономне покрајине) и органи управе локалне самоуправе (градови и општине). Такође, функционално гледано, у недржавну управу спадају и јавна предузећа, јавне установе и јавне агенције организоване на републичком, покрајинском, градском или општинском нивоу.