Tоком лета месне заједнице ће радити скраћено због смањеног обима посла и годишњих одмора. До краја августа одређене месне заједнице радиће од 8.00 до 12.00, а друге од 12.15 до 16.00 часова.

Информацију о радном времену конкретне месне заједнице грађани могу добити путем телефона 3405-970 или 3405-971.

Подсећамо грађане Звездаре да одређене послове из надлежности општине могу да обаве у просторијама месних заједница:
– „Велики Мокри Луг“, Николе Груловића 14
– „Мали Мокри Луг“, Бул. краља Александра 532
– „Ново Миријево“, Миријевски венац 18-20
– „Стеван Синђелић“, Устаничка 194

У наведеним месним заједницама могу се добити изводи и уверења из матичних књига Општине Звездара које су електронски обрађене и налазе се у бази и статистику, оверити преписи, потписи и рукописи, подићи уверења о животу корисника пензија намењених за употребу у иностранству.

У Месној заједници „Зелено брдо“, Булевар краља Александра 395, предају се захтеви за издавање личних докумената, што представља велику помоћ и убрзање процеса добијања пасоша и личних карата и смањење редова у Полицијској станици Звездара.