Преглед пријављених кандидата са бројем бодова након провере и њихов избор