Комисија за спровођење конкурса за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља за 2023. годину утврдиле су: ЛИСТУ ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА ПОДНЕТИХ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА ЗА 2023. ГОДИНУ.

 

На Листу рангирања учесници конкурса имају право приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Приговор се може поднети препорученом поштом, путем електронске поште на адресу marija.damjanovic@zvezdara.org.rs или непосредно преко писарнице Градске општине Звездара на адресу Булевар краља Александра бр. 77, са назнаком: „ПРИГОВОР по Kонкурсу за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља за 2023.годину”.

 

Прилози:

Решење о формирању Комисије за спровођење конкурса за суфинансирање програма/пројеката из области јавног здравља за 2023. годину

Листа вредновања и рангирања поднетих пријављених програма