- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Javne nabavke

Načelnica Uprave Gradske opštine Zvezdara je dana 12.07.2019. godine, donela Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, koji stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na internet stranici naručioca.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke 2019 [1]

 


Načelnica Uprave Gradske opštine Zvezdara je dana 02.12.2015. godine, donela Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, koji stupa na snagu u roku od osam dana od dana objavljivanja na internet stranici naručioca.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke [2] (PDF 1.75 MB, 02.12.2015.)

Obrasci uz Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke [3]


Članom 22. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 124/2012), utvrđena je dužnost naručioca da donese interni akt kojim će bliže urediti postupak javne nabavke i koji će sadržinski biti u skladu sa Pravilnikom o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca („Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 106/2013).
Pravilnik o sadržini akta kojim se bliže uređuje postupak javne nabavke unutar naručioca, donet od strane Uprave za javne nabavke, stupio je na pravnu snagu 13. decembra 2013. godine, tako da je dužnost naručioca u skladu sa članom 22. stav. 10 Zakona o javnim nabavkama, da donese propisani interni akt koji mora da stupi na pravnu snagu najkasnije do 13. marta 2014. godine.
Načelnica Uprave Gradske opštine Zvezdara, dana 04.03.2014. godine, donela je Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke, koji stupa na pravnu snagu 12.03.2014. godine.

Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke [4] (PDF 336 Kb)