- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Кабинет председника ГО Звездара

У Кабинету председника градске општине врше се следећи послови:
– стручни, саветодавни, оперативни, организациони и административно-технички послови у вези са остваривањем надлежности и овлашћења председника и заменика председника градске општине, који се односе на представљање градске општине у односу према правним и физичким лицима, другим општинама, органима града;
– припремање радних и других састанака председника и заменика председника градске општине;
– праћење активности на реализацији утврђених обавеза од стране скупштине градске општине;
– пријем странака које се непосредно обраћају председнику и заменику председника градске општине, председнику и заменику преседника Скупштине градске општине и члановима Већа градске општине;
– распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника градске општине;
– сређивање документације везане за активности председника и заменика председника градске општине;
– припрема материјала о којима одлучује председник градске општине;
– послови протокола председника и заменика председника градске општине, председника и заменика председника Скупштине градске општине и чланова Већа градске општине;
– обављање организационих, административно-техничких послова и послова протокола за помоћнике председника градске општине;
– координација рада Градске општине у сарадњи са градом, органима града и градским општинама;
– пријем грађана и повезивање истих са службама надлежним за поступање по њиховим захтевима;
– послови на обезбеђењу услова за реализацију стратешког плана развоја Градске општине;
– праћење рада и пружање подршке Канцеларији за младе Градске општине Звездара;
– послови припреме, управљања и праћења реализације пројеката које спроводи или у којима учествује Градска општина Звездара;
– други послови по налогу председника Градске општине.