- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Kancelarija za mlade

Kancelarija za mlade Gradske opštine Zvezdara otvorena je marta 2009. u saradnji sa Nacionalnom kancelarijom za mlade.

Cilj otvaranja Kancelarije je sprovođenje omladinske politike koja omogućuje stvaranje uslova u lokalnoj sredini za kvalitetniji život mladih ljudi i njihovo aktivno učešće u savremenim tokovima razvoja društva.

U saglasnosti sa politikom Ministarstva omladine i sporta i Nacionalnom strategijom, omladinska politika Gradske opštine Zvezdara će se sprovoditi kroz:
– afirmaciju mladih i njihovo uključivanje u društvo,
– pružanje podrške inicijativama i projektima mladih,
– promovisanje zdravih stilova života,
– ekonomsko osnaživanje mladih,
– informisanje mladih,
– pružanje mogućnosti za kvalitetno provođenje slobodnog vremena,
– promovisanje vrednosti tolerancije, poštovanja ljudskih prava i ravnopravnosti,
– prevencija destruktivnog ponašanja mladih,
– promovisanje volonterskog rada

Kancelarija za mlade je, ne samo servis čije se usluge mogu dobiti, već i mesto gde mladi učestvuju u kreiranju, planiranju i vođenju aktivnosti.

U saradnji sa osnovnim i srednjim školama (direktorima, nastavnim kadrom i đačkim parlamentima) i mladima uzrasta od 15 do 35 godina pripremljen je predlog Lokalne strategije na osnovu kog će se praviti Akcioni planovi rada KZM, a sve na osnovu određenih prioriteta i problema koje su mladi sami prepoznali i žele da učestvuju u rešavanju i iznalaženju mogućnosti za njihovo prevazilaženje.

Potencijalni korisnici KZM su učenici osnovnih i srednjih škola, studentska omladina, deca koja žive u učeničkim i studentskim domovima, nevladine organizacije, udruženja mladih, omladinske organizacije, romska udruženja, osobe sa invaliditetom…


Kancelarija za mlade Gradske opštine Zvezdara
Nerodimska 2, tel. 6759-533
e-mail: kzm.zvezdara@zvezdara.org.rs [1]
http://kzm-zvezdara.org.rs/ [2]