- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Канцеларије

У оквиру Градске општине Звездара, на иницијативу комисија које је формирао председник ГО и на основу Статута ГО, отворене су канцеларије за пружање помоћи мањинским и угроженим групама становништва:

Канцеларија за правну и психосоцијалну помоћ жртвама насиља у породици [1],
Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом [2]
Канцеларија за младе [3], као и:
Волонтерски сервис Звездаре [4]

Бул. краља Александра 395, тел. 2864-426