- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Канцеларије

У оквиру Градске општине Звездара, на иницијативу комисија које је формирао председник ГО и на основу Статута ГО, отворене су канцеларије за пружање помоћи мањинским и угроженим групама становништва:

-Канцеларија за правну и психосоцијалну помоћ жртвама насиља у породици
-Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом
-Канцеларија за младе,каои
-Волонтерски сервис Звездаре