- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Kancelarije

U okviru Gradske opštine Zvezdara, na inicijativu komisija koje je formirao predsednik GO i na osnovu Statuta GO, otvorene su kancelarije za pružanje pomoći manjinskim i ugroženim grupama stanovništva:

Kancelarija za pravnu i psihosocijalnu pomoć žrtvama nasilja u porodici [1],
Kancelarija za pomoć osobama sa invaliditetom [2]
Kancelarija za mlade [3], kao i:
Volonterski servis Zvezdare [4]

Bul. kralja Aleksandra 395, tel. 2864-426