- Gradska opština Zvezdara - https://zvezdara.rs -

Komisija za pomoć osobama sa invaliditetom

Komisija za pomoć osobama sa invaliditetom

Prva Komisija za pomoć osobama sa invaliditetom je formirana u decembru 2005. odlukom predsednika Opštine Zvezdara. Radi sveobuhvatnijeg sagledavanja problema osoba sa invaliditetom u cilju stvaranja strategije za pomoć osobama sa invaliditetom i pružanja pomoći i podrške u svakodnevnom funkcionisanju pojedincima i porodicama, na predlog Komisije je, otvorena Kancelarija za pomoć osobama sa invaliditetom koja se nalazi u prostorijama MZ “Bulbulder”, Dimitrija Tucovića 83.

Aktuelna Komisija je formirana Rešenjem Predsednika Gradske opštine Zvezdara, na osnovu člana 40. Statuta Gradske opštine Zvezdara  (“Službeni list grada Beograda” broj 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-ispr, 40/15 i 132/16) a postupajući u skladu sa Programom unapređenja socijalne zaštite na teritoriji GO Zvezdara u 2019. godini usvojenim na sednici Skupštine opštine Zvezdara 27.12.2018.godine, u sledećem sastavu:

  1. Miroslav Marinović, predsednik Komisije
  1. Radmila Urošević, član

Prema Programu unapređenja socijalne zaštite na teritoriji GO Zvezdara u 2019. godini usluga prevoza osoba sa invaliditetom namenjena je kao poseban vid podrške osobama sa invaliditetom koje imaju problem sa prevozom u svakodnevnom funkcionisanju.

Komisija se formira u cilju zaštite prava i interesa korisnika – građana sa invaliditetom sa teritorije Opštine, kao i radi obezbeđivanja što kvalitetnijeg funkcionisanja prevoza i zaštite imovine Gradske opštine Zvezdara.

Komisije za prevoz osoba sa invaliditetom obavlja sledeće poslove:

Komisija za područje Gradske opštine Zvezdara utvrđuje predlog aktivnosti koje se odnose na pomoć licima sa invaliditetom, njihovo veće uključivanje u društvene aktivnosti i informisanje o njihovim potrebama, prioritetima i problemima.

Cilj Komisije je i povezivanje svih udruženja za pomoć osobama sa invaliditetom na teritoriji Opštine Zvezdara, pružanje pravne pomoći i koordiniranje rada lokalnih organizacija, inicijativa za rešavanje problema osoba sa invaliditetom pred relevantnim institucijama, kao i povezivanje sa zdravstvenim ustanovama i Centrom za socijalni rad.