- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Комисија за помоћ особама са инвалидитетом

Комисија за помоћ особама са инвалидитетом

Прва Комисија за помоћ особама са инвалидитетом је формирана у децембру 2005. одлуком председника Општине Звездара. Ради свеобухватнијег сагледавања проблема особа са инвалидитетом у циљу стварања стратегије за помоћ особама са инвалидитетом и пружања помоћи и подршке у свакодневном функционисању појединцима и породицама, на предлог Комисије је, отворена Канцеларија за помоћ особама са инвалидитетом која се налази у просторијама МЗ “Булбулдер”, Димитрија Туцовића 83.

Актуелна Комисија је формирана Решењем Председника Градске општине Звездара, на основу члана 40. Статута Градске општине Звездара  (“Службени лист града Београда” број 43/08, 43/09, 15/10, 13/13, 36/13, 41/13-испр, 40/15 и 132/16) a поступајући у складу са Програмом унапређења социјалне заштите на територији ГО Звездара у 2019. години усвојеним на седници Скупштине општине Звездара 27.12.2018.године, у следећем саставу:

  1. Мирослав Мариновић, председник Комисије
  1. Радмила Урошевић, члан

Према Програму унапређења социјалне заштите на територији ГО Звездара у 2019. години услуга превоза особа са инвалидитетом намењена је као посебан вид подршке особама са инвалидитетом које имају проблем са превозом у свакодневном функционисању.

Комисија се формира у циљу заштите права и интереса корисника – грађана са инвалидитетом са територије Општине, као и ради обезбеђивања што квалитетнијег функционисања превоза и заштите имовине Градске општине Звездара.

Комисије за превоз особа са инвалидитетом обавља следеће послове:

Комисија за подручје Градске општине Звездара утврђује предлог активности које се односе на помоћ лицима са инвалидитетом, њихово веће укључивање у друштвене активности и информисање о њиховим потребама, приоритетима и проблемима.

Циљ Комисије је и повезивање свих удружења за помоћ особама са инвалидитетом на територији Општине Звездара, пружање правне помоћи и координирање рада локалних организација, иницијатива за решавање проблема особа са инвалидитетом пред релевантним институцијама, као и повезивање са здравственим установама и Центром за социјални рад.