- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Комисија за родну равноправност

[1]Комисија је формирана одлуком председника Градске општине Звездара 26. октобра 2005. са следећим циљевима:
– Креирање, промовисање и надгледање свих програма, акција и политике у локалној заједници које могу допринети унапређењу положаја жена
– Учествовање у заговарању и лобирању свих релевантних субјеката на покретању акција и пројеката који имају за циљ унапређење положаја жена у локалној заједници
– Надгледање примене свих законских и других одредаба које су базиране на принципу недискриминације и равноправности полова
– Подстицање развојне активности у области равноправности полова у свим
областима живота и рада у локалној заједници
– Активности против дискриминације жена на радном месту и приликом запошљавања
– Равноправност полова у образовању
– Женско предузетништво
– Брига о женском здрављу (носиоци активности су локалне здравствене установе)
– Борба против насиља над женама (сарадња са локалном полицијом, сарадња са женским НВО, организовање предавања, семинара и пропагирање ненасилног заједничког живота)
– Увођење механизама који омогућавају веће учешће жена на местима одлучивања
– Сарадња са НВО
– Вођење родно сензитивне статистике

Председница Комисије за родну равноправност је Славица Брђовић.

Комисија је основала Канцеларију за правну и психосоцијалну помоћ жртвама насиља у породици за житеље/ке општине Звездара. Канцеларија ради у згради Општине Звездара, уторком од 16.00 до 20.00.

Континуираним активностима током свог постојања Комисија за родну равноправност председника општине Звездара је успела да оствари низ значајних помака, а посебно у делу заштите жртава насиља у породици.

Комисија је од свог оснивања организовала велики број трибина из области свога рада (у вези са насиљем над женама, бригом о здрављу, социјалним питањима, итд.) и едукација (нпр. за самозапошљавање жена које су остале без посла, из области родне равноправности и др.) и учествовала у више пројеката од којих је један од најважнијих за ГО Звездара и Комисију био пројекат „Повежимо заједницу” који је релизован у сарадњи са Аутономним женским центром. Циљ пројекта је био подстицање локалне самоуправе, јавних служби и НВО у изградњи модела координиране акције у области насиља у породици.

На иницајативу Комисије за родну равноправност, након реализације пројекта „Повежимо заједницу”, 1. децембра 2009. је потписан Протокол о међусекторској сарадњи у процесу заштите жртава насиља у породици на подручју ГО Звездара који су потписали представници свих надлежних институција на општини ради боље идентификације и превенције насиља у породици.

Умрежавање надлежних институција на општини Звездара резултирало је активностима које су везане за едукацију школских полицајаца, стварање тимова за борбу против насиља у породици и др.

Комисије за родну радноправност се у свом раду бави и превенцијом свих облика насиља над младима и међу младима, и своје делатности усмерава на превенцију насиља у школама, међу групама вршњака и у породици. Посебан акценат у раду је стављен на едукацију младих у циљу правовременог препознавања насиља и његове превенције што се реализује у сарадњи са другим општинским службама и канцеларијама, као и са надлежним институцијама и организацијама цивилног сектора.

Од свог оснивања Комисија за родну равноправност сваке године активно учествује у кампањи „16 дана активизма против насиља над женама“ која се реализује од 25. новембра до 10. децембра. Овим поводом Комисија је, самостално или у сарадњи са већим бројем институција, организацијама или удружењима грађана, организовала и реализовала различите програме везане за превенцију насиља у породици и над женама и др.

Представници/це Комисије су учествовали на стручним и другим састанцима, као и у организацији активности и догађаја који су посвећени проблему насиља у породици.

Градска општина Звездара је у партнерству са УНДП/УНАИДС, преко Комисије, 2012. године реализовала програм „Улога локалне заједнице у одговору на епидемију ХИВ инфекције и пружање подршке особама које живе са ХИВ-ом у локалној заједници”. Овим пројектома су дефинисане активности за пружање превентивних и услуга подршке за групе под повећаним ризиком од ХИВ-а, као и превенција злоупотребе дрога и третмани за становнике Звездаре.

У току 2013. године Комисија је неке од својих активности реализовала и у сарадњи са Саветом за здравље ГО Звездара, а поред сталних активности реализовала је и већи број других програма међу којима се истиче учешће у кампањи „Месец ромског женског активизма 2013“ која је трајала од 8. марта до 8. априла.

На иницијативу Комисије за родну равноправност Скупштина ГО Звездара почетком јуна 2015. донела је одлуку о потписивању Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу и овластила председника општине да је потпише. Европска повеља потписана је 16. јуна 2015.године.