- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Липов лад

МЗ “ЛИПОВ ЛАД”
Адреса: Бул. краља Александра 298
Телефон: 2417-335
Технички секретар: Весна Лончар
Председник:
е-маил: vesna.loncar@zvezdara.org.rs [1]