- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељење за друштвене делатности

Одељење за друштвене делатности обавља послове везане за:

ОБРАЗОВАЊЕ

ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

КУЛТУРА

СПОРТ

ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА

СИСТЕМ ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА/ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Опште

Начелник Oдељења: Весна Петровић Урошевић
е-mail: vesna.petrovic.urosevic@zvezdara.org.rs [1]
тел. 011 2424 908