- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељењe за имовинско-правне и стамбене послове

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове обавља следеће послове:

 

Начелник Одељења:

Валентина Богојевић, дипл. правник
мејл: valentina.bogojevic@zvezdara.org.rs

телефон: 3405-660