- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Одељење за општу управу

У Одељењу за општу управу  врше се следећи послови:

 

 

 

Образац изјаве [1]

Активни конкурси:

Архива:
Јавни конкурс за попуњавање радних места у Управи Градске општине Звездара [2]
Конкурс 1 [3]
Конкурс 2 [4]
Конкурс 3 [5]
Jaвни конкурс за попуњавање извршилачких радних места [6]
Јавни конкурс за попуњавање радних места у Управи Градске општине Звездара [7]

 

Начелник Одељења: Снежана Јосић
e mail: snezana.josic@zvezdara.org.rs [8]
тел. 011 3405 665