- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Опште удружење предузетника општине Звездара


Удружење је основано 27. новембра 2007. са идејом јачања и умрежавања привредника на oпштини Звездара.

У саставу Удружења је и БИЦ – Бизнис инфо центар, место на којем се привредницима и онима који то желе да постану пружају информације и помоћ ради конкретног решавања проблема.

Сви предузетници су добродошли, као и предузећа, научно-истраживачке институције и други субјекти који имају решења или производе који могу да допринесу модернијем, рационалнијем и бољем пословању у било којој грани индустрије.

Удружење пружа едукативну, информативну и консултативну помоћ привредницима и предузетницима ради превазилажења проблема и захтева насталих у процесу транзиције, као и промена у области законске регулативе Републике Србије, како би се заштитили интереси привредних субјеката.

Опште удружење предузетника општине Звездара
www.privredazvezdare.org.rs [1]