- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Председник и заменик

Председник Скупштине Градске општине: организује рад Скупштине, сазива седнице, предлаже дневни ред, председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине, потписује акте које доноси Скупштина и врши друге послове утврђене Статутом Града и Статутом ГО Звездара.

Председник Скупштине Градске општине бира се из реда одборника, на време од четири године. Има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност. Заменик председника Скупштине бира се и разрешава на начин као и председник Скупштине ГО.


Председник Скупштине ГО Звездара:

АЛЕКСАНДАР ЕРОР
дипломирани географ
aleksandar.eror@zvezdara.org.rs [1]
Рођен je 05.01.1977. у Београду.

Завршио је Географски факултет Универзитета у Београду и стекао звање дипломирани географ.

Током деценијског радног стажа у школама радио је као наставник у основним и средњим школама на територији ГО Звездара.

До избора за председника Скупштине Градске општине Звездара радио је у средњој Фармацеутско – физиотерапеутској школи, а од пре три године и у Трећој београдској гимназији.

Упоредо са радом у школама, ангажован је 2007. године као члан Организационог комитета “Европског олимпијског фестивала младих” ЕYOF, 2009. године члан Организационог комитета на позицији координатора за набавку и постављање спортске опреме – “Универзијада 2009. Београд” и 2009. године координатор за набавку и постављање спортске опреме завршног турнира НЛБ лиге у Београду “Final four”.

Од 2014 – 2016. године члан Надзорног одбора СП “Ласта ад – Београд”.
У мандатном периоду 2004 – 2008. и 2012 – 2016. године био је одборник у Скупштини ГО Звездара.

Члан је Српске напредне странке од оснивања. На Скупштини странке, у мају 2016. године,
избран је за члана Главног одбора.
Отац двоје деце.

Заменик председника Скупштине ГО Звездара:

ПЕТАР ПАВЛОВИЋ
студент
Рођен је 26.10.1995.

Образовање:
2014- до данас-Медицински факултет, Универзитет у Београду
2010-2014Фармацеутско-физиотерапеутска школа, одсек физиотерапеутски техничар

Практично искуство:
*Одборник градске општине Звездара
*Један од оснивача „Удружења грађана Миријево“
-планирање, организација и руковођење
-контрола и надзор
-представљање и реализација стратегије

Вештине:
-Рад на рачунару-MS Office пакет, Интернет (свакодневно, приватно и пословно)
-Познавање језика-Енглески језик (средњи ниво знања), немачки језик (основни ниво знања)

Неожењен