- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

Савет ГО Звездара за безбедност саобраћаја на путевима основан је, као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима општине.

Савет прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређивања безбедности саобраћаја на путевима и исте предлажу Већу ГО Звездара.

Савет ГО Звездара разматра предлоге и даје мишљење на акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима, а посебно на стратешке и планске документе градске општине: Стратегију безбедности саобраћаја на путевима, Извршни план безбедности саобраћаја, Програм рада у области безбедности саобраћаја, Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и сл.

Састав Савета за безбедност саобраћаја на путевима:

 1. Милош Игњатовић, председник ГО Звездара – председник Савета
 2. Виолета Филип, заменик председника ГО Звездара – заменик председника Савета
 1. Александар Ерор, председник Скупштине ГО Звездара – члан  Савета
 2. Александар Ђуричић, члан Већа Градске општине Звездара – члан Савета
 3. Лазо Шеган, члан Већа Градске општине Звездара – члан Савета
 4. Саша Павловић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – члан Савета
 1. Славко Бабић, секретар Скупштине ГО Звездара – члан Савета
 2. Иван Трајковић, Служба за геоинформационе системе и информатику – члан Савета
 1. Небојша Перић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – члан Савета
 1. Валентина Богојевић, Одељење за имовинско- -правне и стамбене послове – члан Савета
 1. Александра Беатовић, Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – члан Савета
 1. Мирјана Влајић Баковић, Полицијска станица Звездара – члан Савета
 2. Александар Ракичевић, Грађевинско-техничка школа „Бранко Жежељ“ – члан Савета
 1. Владан Јеремић, члан Већа Градске општине Звездара. – члан Савета
 2. Јелена Папић, Кабинет председника ГО Звездара – члан Савета.