- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Савет за безбедност саобраћаја на путевима

Савет ГО Звездара за безбедност саобраћаја на путевима основан је, као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима општине.

Савет прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу унапређивања безбедности саобраћаја на путевима и исте предлажу Већу ГО Звездара.

Савет ГО Звездара разматра предлоге и даје мишљење на акте који се односе на безбедност саобраћаја на путевима, а посебно на стратешке и планске документе градске општине: Стратегију безбедности саобраћаја на путевима, Извршни план безбедности саобраћаја, Програм рада у области безбедности саобраћаја, Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја и сл.

Председник Савета је: Милош Игњатовић

1.4.2015.

Председник Градске општине Звездара расписује јавни позив за реализацију Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара васпитно образовним установама, удружењима грађана и другим непрофитним организацијама које имају седиште на територији ГO Звездара.

22.4.2015.

Савет Градске општине Звездара за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној 20.4.2015.године, разматрао је програме које су, по јавном позиву за реализацију Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара, доставиле васпитно образовне установе и удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара, по основу чега је сачињен Предлог Одлуке у прилогу.

На овај Предлог Одлуке о додели средстава програмима васпитно образовних установа и удружења грађана у оквиру реализације Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара може се Савету Градске општине Звездара за саобраћај на путевима поднети приговор у року од три дана од дана објављивања Предлога Одлуке на обласној табли ГО Звездара и на званичној интернет презентацији ГО Звездара. Савет Градске општине Звездара за саобраћај на путевима ће разматрати и одлучивати о поднетим приговорима.

Предлог одлуке о додели средстава [1] (PDF 142 KB)