- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Секретар

Скупштина Градске општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине Градске општине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине Градске општине се поставља на предлог председника Скупштине Градске општине, на четири године и може бити поново постављен.

За секретара Скупштине Градске општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима државне управе и радним искуством од најмање три године.

Секретар Скупштине може имати заменика који га замењује у раду и који се поставља и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар Скупштине.


Секретар Скупштине општине Звездара:

Славко Бабић
дипломирани правник (пензионер)
slavko.babic@zvezdara.org.rs [1]
Рођен 1955. године. Живи на Звездари.

Завршио Правни факултет у Осијеку 1982. године, а 1996. положио правосудни испит у Београду у Министарству првде Републике Србије.

Радна биографија:

Радио је 26 година у Министарству унутрашњих послова Републике Хрватске почео је као оперативни радник за сузбијање криминалитета, а од 1987. до 1991. на месту начелника за сузбијање криминалитета.

Од 1991. до 1995. радио у Министарству унутрашњих послова Републике Српске Крајине на месту начелника јавне безбедности и начелника за сузбијање криминалитета.

Од 1995. до 1998. у Основном прекршајном суду у Вуковару радио као судија за прекршаје.

Од 2003. до пензионисања у Министарству унутрашњих послова Републике Србије, у Жандармерији у одсеку за безбедност и законитост.

Пензионисао се из Министарства унутрашњих послова Републике Србије 2007.

Члан је Српске напредне странке на Звездари.

Заменик Секретара Скупштине општине Звездара:

Љиљана Филиповић

дипломирана правница
ljiljana.filipovic@zvezdara.org.rs [2]
Рођена је 1962. у Београду.
Завршила је ОШ “Владислав Рибникар” и VIII београдску гимназију у Београду.
Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду.
Радно искуство:

У приватном сектору:

– Предузеће “ХАТ” на пословима правника из области регистрације предузећа,
– Предузеће “Омега систем” д.о.о. Београд, на пословима правника и радних односа,
– Агенција “Домус” Београд, на пословима правника, радних односа и промета непокретности.
У сталном радном односу у Градској општини Звездара од 2005. радила на следећим пословима:

– Стручни сарадник на пословима правне помоћи,
– Одељење за општу управу – Служба за скупштинске послове, на пословима секретара општинског Већа,
– Одељење за привреду, финансије и друштвене делатности, на управно правним пословима приватног предузетништва,
– Служба за вршење заједничких послова, на правним пословима јавних набавки,
– Одељење за комуналне послове и грађевинске послове, на управно правним пословима из комуналне области,
– Одељење за развој, послови уређења јавних површина – самостални стручни сарадник,
– Одељење за комуналне и друштвене делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – шефица Одсека за комуналне делатности,
– Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – шефица Одсека за управно правне послове,
– Одељење за комуналне делатности, заштиту животне средине и координацију инвестиционих пројеката – помоћница шефице Одељења.
Положен државни испит, рад на рачунару MS Office (advanced Word), познавање енглеског језика.

На седници Скупштине града Београда, 28. маја 2014. именована за члана Управног одбора Предшколске установе “Звездара”.