- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Служба за геоинформационе системе и информатику

У Служби за геоинформационе системе и информатику врше се следећи послови:
– примена и управљање геоинформационим системима као и примена информационих технологија и интернета у циљу унапређења организације и начина рада;
– спровођење и примена геоинформатичких и информатичких стандарда при прикупљању просторних и осталих података, набавци опреме, материјала и софтверских решења у погледу извођења радова и вршења услуга у области информатике, геоинформатике и интернета;
– пружање стручне помоћи и вршење надзора код увођења, одржавања и ажурирања геоинформационих система, информационих технологија и интернета у Управи градске општине;
– израда геоинформатичке и информатичке анализе и извештаја у циљу унапређења организације и начина рада Управе градске општине;
– организовање обуке корисника и информатичких кадрова;
– успостављање ефикасног и јединственог приступа подацима и документима; оспособљавање кадрова за рад у систему за коришћење ГИС-а, као и систему за електронско управљање документима;
– формирање базе геопросторних и осталих података о грађевинском земљишту ради изградње објеката у складу са Законом и Одлуком Града, као и података о изградњи, одржавању, прикупљању и управљању некатегорисаних путева;
– геодетски послови који се односе на идентификацију катастарских парцела као и идентификацију грађевинских објеката, обавља и друге геодетске послове за потребе Градске општине Звездара;
– послови у вези са набавком, инсталацијом, одржавањем и несметани рад рачунарске опреме (сервери, рачунари, скенери и штампачи).

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ГО Звездара [1]

 

Начелник Службе: Иван Трајковић
e-mail: ivan.trajkovic@zvezdara.org.rs [2]
тел. 011 3405 911