- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Служба за јавне набавке

У Служби за јавне набавке врше се следећи послови:
– спровођење поступака јавних набавки за потребе Градске општине;
– вршење стручних послова у области јавних набавки у складу са Законом о јавним набавкама и подзаконским актима;
– вршење стручних послова за припрему интерних нормативних аката из области јавних набавки, праћење поступака јавних набавки;
– сарадња са органима и организацијама који у оквиру своје надлежости примењују прописе из области јавних набавки;
– Служба врши и друге послове у складу са законом и другим прописима.

Начелник Службе: Снежана Бранковић
e-mail: snezana.brankovic@zvezdara.org.rs [1]
e-mail: javne.nabavke@zvezdara.org.rs [2]
тел. 011 3405 960