- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Служба за управљање документима

У Служба за управљање документима врше се следећи послови:
– пријем поднесака – предмета;
– електронска обрада докумената;
– евидентирање и распоређивање предмета по одељењима и службама,
– развођење, архивирање и чување аката и предмета;
– излучивање безвредног регистратурског материјала уз сагласност Историјског архива Београда;
– евидентирање и достављање интерне и екстерне службене поште;
– припрема, ажурирање и издавање потребних образаца за иницирање поступка пред надлежним одељењима и службама;
– прати ефикасност и ажурност рада Управе,
– прати и ажурира прописе којима се уређује наплата такси и о томе обавештава уже организационе јединице;
– обезбеђивање процеса потребних за развој, примену, преиспитивање и унапређење менаџмент систем квалитета (QMS и ЕМS).

Начелник Службе: Зорица Војиновић
e-mail: zorica.vojinovic@zvezdara.org.rs [1]
тел. 011 3405 605