Поводом расписаних избора за одборнике скупштина градских општина Града Београда за 26.04.2020. године („Службени лист града Београда“, бр. 21/20), одржана је 25. седница Изборне комисије Градске општине Звездара, на којој је усвојена Одлука о облику и садржају образаца за поједине радње у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине Градске општине Звездара.
Да бисте преузели обрасце за поједине радње у поступку спровођења избора, кликните овде.