Због предвиђених радова на информационом систему Града Београда – Заводу за информатику и статистику, матична служба у Општини Звездара неће издавати изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих и књигe држављана у петак 19.03. од 17 сати и у суботу, 20.03.2010.

У наведеним терминима у матичној служби вршиће се само пријава смрти.