Пројектни тим Шесте београдске гимназије активно припрема реализацију одобреног пројекта мобилности КА1 Фондације Еразмус+ „Матура у мојој школи“.

Током марта, чланови тима учествоваће на стручном усавршавању у партнерској Горњеградској гимназији у Загребу. Програм „job shadowing“ обухвата обуку и стручно усавршавање посматрањем активности припреме матуре за крај гимназијског школовања које ће се у нашим школама спроводити од 2021. године.

Стечено знање, вештине и компетенције омогућиће звездарској гимназији лидерску позицију у припреми и реализацији националне и Међународне матуре (International Baccalaureate Program).

Пројектни тим чине: координатор Јасна Перић, професор географије-педагошки саветник, професор математике Наташа Дабић Костић, професор српског језика и књижевности Мина Павловић, професор биологије Сандра Трпковић и директор школе Раде Зејак.