Градска општина Звездара је, у сарадњи са удружењем СУ „Мото клуб Безбедност“, организовала посету директора основних и средњих школа са Звездаре школама у Мађарској. Посета је реализована 26. и 27. априла 2016. године, у оквиру Програма општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима Градске општине Звездара.

У сарадњи са Универзитетом у Сегедину – Мађарско холандском школом за образовни менаџмент, партнерима ГО Звездара на пројекту „Мастер програм – Лидерство у образовању“ који се реализује под окриљем Европске Уније, реализована је посета двема школама у Сегедину – Hansági Ferenc Technical and professional School for Catering and Tourism и Szegedi Móravárosi Industrial Vocational and Primary School и једне у Морахалому – Móra Ferenc Elementary and Vocational School, Student Hostel.

Циљ посете школама је размена програма и примера добре праксе у области унапређења саобраћајне безбедности ученика.

Школе домаћини су директоре и представнике општинског Савета за безбедност у саобраћају упознале са активностима које се реализују у оквиру школског програма и у сарадњи са локалном заједницом ради повећања безбедности ученика приликом доласка и одласка из школе, као и са програмима који се реализују са циљем унапређења саобраћајне културе код ученика.

Ово је била прилика да представници звездарских школа сазнају да мађарске школе акценат стављају на понашање ученика као пешака и бициклиста, јер велики број ученика користи бицикл као превозно средство. Такође, школе у Мађарској организују предавања о саобраћајном понашању на аутопуту, утицају алкохола на учесталост саобраћајних несрећа, а поред овога се код ученика развија свест о улози возача у очувању природе и животне средине.

У пријатној и срдачној атмосфери, просветни радници су међусобно поделили примере добре праксе и изазове са којима се суочавају у свом свакодневном раду и обећали да ће дружење и заједничко учење наставити на Звездари.

Програм општинског тела за координацију безбедности саобраћаја на путевима ГО Звездара је одобрио и финансира Град Београд – Секретаријат за саобраћај.