Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања информационог система „Хермес” (јавна набавка мале вредности бр. 14/2017)

Позив за подношење понуда_28.04.2017

Конкурсна документација_28.04.2017