Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања запослених (јавна набавка мале вредности бр. 2/2016).

Позив за подношење понуда 12.2.2016. (PDF 208 KB)

Конкурсна документација 12.2.2016. (PDF 403 KB)

Одлука о додели уговора 25.2.2016. (PDF 589 KB)

Уговор (PDF 509 KB)

Обавештење о закљученом уговору (PDF 191 KB)

Извештај о реализацији уговора