Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге осигурања запослених (јавна набавка мале вредности бр. 2/2016).

Позив за подношење понуда 12.2.2016. (ПДФ 208 КБ)

Конкурсна документација 12.2.2016. (ПДФ 403 КБ)

Одлука о додели уговора 25.2.2016. (ПДФ 589 КБ)

Уговор (ПДФ 509 КБ)

Обавештење о закљученом уговору (ПДФ 191 КБ)

Извештај о реализацији уговора