- Градска општина Звездара - https://zvezdara.rs -

Набавка услуге чишћења месних заједница

Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је отворени поступак јавне набавке, који има за предмет набавку услуге чишћења Месних заједница (јавна набавка  бр. 13/2017)

 

Позив за подношење понуда_09.06.2017 [1]

Конкурсна документација_09.06.2017 [2]

Odgovor na pitanja_16.06.2017 [3]

КД чишћење МЗ измењена и допуњена верзија [4] 16.06.2017

Одлука о додели уговора_18.07.2017 [5]

Обавештење о закљученом уговору_08.08.2017 [6]

Уговор [7]

Извештај о реализацији [8]