Градска општина Звездара, у својству наручиоца, покренула је поступак јавне набавке мале вредности, који има за предмет набавку услуге одржавања софтвера за сервисни центар (јавна набавка  бр. 12/2018)

Позив за подношење понуда_11.05.2018

Конкурсна документација_11.05.2018

Одлука о додели уговора_23.05.2018

Обавештење о закљученом уговору_31.05.2018

Уговор